What CrossFit Kids ?

Home – Single Post

Adrian og Kjetil kjørte økta rett fram begge to !

WOD ; For Time
-30 Burpees
Then 5 rounds of :
10 Deadlift 100kg/70 Kg Rx – 80/55 Normal
200 meter sprint
20 Push Ups
-30 Burpees

Flere innlegg