Travel dag på Bryggen !

Home – Single Post

WOD: Så mange repetisjoner som mulig på 3×4 min. 1 min pr stasjon

KB Swing 16/24

Goblet Squat 16/24

Shuttle Sprints (6 meter)

Russian Twist 10/20 Plate  …. REST 2 min.

Masse nybegynnere. Masse folk på timene. Masse folk generelt. + Team Heavy WOD 

Flere innlegg