Torsdag: Manion

Home – Single Post

På onsdag begynte folk å klage på at de var sliten i beina 🙂  Manion = 203 Squats 


Sofia knuste alle med tiden 23:00 Rx. En utrolig bra tid !!!


Full brakke på løfting med Per, og generelt god stemning 

Flere innlegg