Tirsdag FGB style

Home – Single Post

FGB style workout!

3 rounds
Kb swings 24/16
Row for calories
Goblet squats 24/16
Tire slams
G2OH 20/15

Mykket bra!

20130918-001631.jpg

Thor med Hammeren!… Eller Fredrik med Hammeren!

Flere innlegg