There is a new sheriff in town !

Home – Single Post

WOD: 5×3 min max rep. 1 min brake between rounds.

6 T2B

9 Burpees

12 KB Snatch 12/16

Didrik snakket med bøtten 2 ganger, bøtten sa “kjør på” 🙂

Flere innlegg