“The Stairs”!

Home – Single Post

DAGENS WOD:

“The Stairs”

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10……. Etc

A: 6 Min AMRAP

-Ground to overhead w/plate 20/15kg

-Overhead Lunge w/plate 20/15kg

Rest exactly 2 minutes, then:

B: 6 Min AMRAP

-Kettlebell Swing 24/16kg

-Goblet Squat 24/16kg

Rest exactly 2 minutes, then:

C: 6 Min AMRAP

-Double Unders

-ABMAT Situps

Post total of rounds on each AMRAP (A,B,C)

Fantastisk gjeng og kjempe trøkk idag, Rich Froning Jr var på besøk og Oliver ble dagens mann!

 

 

 


Flere innlegg