Tabata!

Home – Single Post

Tabata x 5
1 min pause mellom stasjon.

Row for Cal
Tire slams
Push ups
Pull ups
Sit ups

Tabata er:
20sec work,10sec rest x 8 runder

Monica R. viser siste CF-mote, redshoes og RedBull! Takk for RedBull Monica og Malin 😉

20130701-204110.jpg

Row Row Row! Og tre jenter på CF besøk!

20130701-204315.jpg

Ellers god stemning i boxen!

20130701-204359.jpg

20130701-204453.jpg

Flere innlegg