Run 5 K “Infinity Race”

Home – Single Post

Alle som hadde booket seg, men ikke løp får 100 Burpees straff. Må gjøres før neste WOD

Vita- nektet å løpe, Tomrs, Karina, Didrik, Thos-Håkon, Øyvind,Frid-nektet å løpe, Tess-nektet og tok 200 Burpees, Knut Alexander, Torilj1, Emilie-løp 2 km, løp feil, blei sur-tok 100 Burpees. Steinar Hansen-sladret på Facebook, får straff !

Flere innlegg