Onsdag: The bear Complex!

Home – Single Post

5 sett med:

Bear complexxx
-DL
-Clean
-Front squat
-Push press
-Back squat
-Push press (from neck)
X7

Tyngste sett = score

20140522-221416-80056513.jpg

20140522-221415-80055525.jpg

Flere innlegg