Mandag: “Tootsy roll”

Home – Single Post


Oppvarming med Roland og løfting med Snorre. DA blir det kjempebra stemning:) 


Olympisk vektløfting er ikke lett. Men vi gjør det allikevel. Practice makes perfect, and we are practising all the time

Flere innlegg