Mandag: Maya

Home – Single Post

Kettlebell med den gale professoren. Over head squat med Snorre og Roland. Ole fikk ROM Wod med Per. Generelt god stemning. 

Flere innlegg