Lørdag: bring a friend

Home – Single Post

Teams of 2.
30 min amrap

100 push ups
100 box jumps
100 burpees
100 pull ups
100 wallballs

PersA: jobber med øvelsene.
persB: løper til gjerdet og tilbake.
Og bytter.

20140621-150354-54234658.jpg

20140621-150355-54235205.jpg

20140621-150356-54236038.jpg

Flere innlegg