Juicy Juice

Home – Single Post

3 rounds ;
30 cal Row
15 deadlifts 100/70
30 Wallballs

Så lenge ut som Jonas ble dagens mann. Men så kom Espen.

(null)

Kettlebell med Henke er veldig bra timer. Det er ikke for viderekommende. Som bildet viser er det mulig for alt mulig rart å hive seg med.

(null)

Resten av dagen fortonet seg mer som en kjent sadofilm

(null)

Flere innlegg