Hvordan få 100 personer til å skjønne litt mer om vektløfting, mens de svetter masse og …… gleder seg til løpingen.

Home – Single Post

In a team of 2 share a bar and each member completes the following exercises. (20kg/15kg)
For Time:
25 Back Squats
25 Front Squats
25 Overhead Squats
400m Run
25 Shoulder Press
25 Push Press
25 Push Jerk
400m Run
50 Squat Clean
400m Run
50 Power Snatch
400m Run
Rules:
– Each person must do 25 reps each for squats/press, and 50 each squat clean/snatch. Break it up however needed.
– No putting the bar down except for the run.
– 5 Burpee penalty for the team each time the bar is dropped besides running.
– Pass the bar back and forth until each person completes their reps.
– You cannot run until both team members complete their reps for the exercise preceding the 400m run.

Veslevoksen med Zalo ;

Flere innlegg