Hell, hell and hell !

Home – Single Post

3 stops before happiness

Amrap 10 min
5 squat cleans 30/40
2 rope climbs
2 Wall walks

Amrap 10 min
Farmer walks 16/24
Sprint samme lengde frem og tilbake.
20 KB Swings 24/16 kg

Amrap 7 min
Boxjumps m/burpees.

Score = total rounds wins!!

Runar tøffet seg for jentene, mens resten av boxen gikk fra den ene woden værre en den andre !

Flere innlegg