Filthy fifty

Home – Single Post

For time:

50 Box Jumps, 24/20 in

50 Pull Up (Jumping)s

50 Kettlebell Swings, 16/12kg

50 Walking Lunges

50 Knees To Elbows

50 Push Press, 20/15kg

50 Back Extensions

50 Wall Balls, 10/6kg

50 Burpees

50 Double Unders

Det vises på oppmøte at julebordsesongen er igang, men noen tøffinger holder stand. Mange tynte seg gjennom dagens wod, mens andre satte personlig rekord. Største prestasjon i dag var Jeanette (steinHard)er-Falck som gjennomførte RX på like over 20 min.

PS: Undertegnede beklager at det ikke er bilde av dagens resultater.

Flere innlegg