Easy as A,B,C

Home – Single Post

WOD

A) Annie

50-40-30-20-10

-Double Unders /Burpees

-Sit ups

B) Row 500m

C)Karen

150 Wallballs

Timecap 25min

Tung dag på Bryggen! Mange nye PR på Annie delen. Gratulerer til alle som tok den RX for første gang og til dem som hadde nye tider 😉 Stå på!

Flere innlegg