CrossFit Bryggen Hero WOD ; ” The Midget”

Home – Single Post

Hero WOD’s er tradisjonelt laget til minne om falne amerikanske soldater.

Grunnet lite frafall velger vi å hedre Kjetil Weidemann som fortsatt lever. 

“The Midget” 15 Rounds for time

10 WallBalls

5 Chest to Bar

15 DoubleUnders

 

 

 

Flere innlegg