13.2

Home – Single Post

WOD:

5 Shoulder 2 overhead

10 Deadlift @ 52,5/35

15 Box jump @ 24″/20″

Morgenninjaene kjørte seg en “karen” som buy out.

Andre høydepunkter for dagen var Sondre Eide’s dominans på herresiden.

På kvinnesiden havnet Jeanette et sted mellom 300 og 400 reps.

 

Flere innlegg