Black diamond T2

Black diamond T2

Dagens økt ble høynet fra 3-4 runder underveis. Det var tungt for en del hoder:)