Coen!

Coen!

10 rounds for time

  • 10 thrusters 40/30
  • 10 pushups

Creds til Martin som ble ferdig 3 sekunder før timecap!