Lørdags team på Bryggen

Lørdags team på Bryggen

Litt usikker på hva som blir sagt her 🙂