CrossFit Bryggen Hero WOD ; » The Midget»

CrossFit Bryggen Hero WOD ; » The Midget»

Hero WOD’s er tradisjonelt laget til minne om falne amerikanske soldater.

Grunnet lite frafall velger vi å hedre Kjetil Weidemann som fortsatt lever. 

«The Midget» 15 Rounds for time

10 WallBalls

5 Chest to Bar

15 DoubleUnders