13.2

13.2

WOD:

5 Shoulder 2 overhead

10 Deadlift @ 52,5/35

15 Box jump @ 24″/20″

Morgenninjaene kjørte seg en «karen» som buy out.

Andre høydepunkter for dagen var Sondre Eide’s dominans på herresiden.

På kvinnesiden havnet Jeanette et sted mellom 300 og 400 reps.