Gammelt kjøtt på Bryggen

Gammelt kjøtt på Bryggen

WOD ; «Elizabeth»  21-15-9  Squat Cleans 40/60 and Ring Dips