WOD : 30-25-20-15-10-5-Boxjump og Wallballs

WOD : 30-25-20-15-10-5-Boxjump og Wallballs

Henrik doing «Big Guns» …. Biceps curl 🙂

Legg igjen en kommentar